A Nagy László Gimnázium tavalyi mérlege: kiváló tanulmányi munka, sok nyelvvizsga, az országos átlagnál jelentősen jobb kompetenciamérési eredmények

Webmester sze, 2020-10-07 10:59

A Nagy László Gimnázium tavalyi mérlege: kiváló tanulmányi munka, sok nyelvvizsga, az országos átlagnál jelentősen jobb kompetenciamérési eredmények

 

A tavalyi évünk nagyon sikeres lett a nehezítő körülmények ellenére is.

A gimnázium tanulmányi átlaga a 2019/2020. tanév év végén 4,27 lett. Ez folyamatos javulást mutat az előző évekhez képest: három évvel ezelőtt, a 2017/2018. tanévben 4,02, a következő tanév végén pedig 4,20 volt a tanulmányi átlag.

A nyelvi előkészítős képzésben résztvevő osztályok tanulmányi átlaga igen magas, 4,44 volt, mely komoly munkáról árulkodik. Örömteli eredmény, hogy már az összes NYEK-es osztálynak 4,3 feletti az átlaga, és két osztályunk 4,51-es eredményt ért el.

A négyosztályos képzésben résztvevő osztályok tanulmányi átlaga 3,86 volt tavaly az előző évi 3,79 után. Ez is javuló tendenciát mutat. Örülünk annak, hogy az A-s osztályok között is volt 4, 00 feletti és olyan is, amelyik csak 3 századdal maradt le a 4, 00-től.

Kitűnő bizonyítványt szerzett 22 tanulónk (ez kétszer annyi, mint a tavalyi év végén ).

A jeles tanulók száma 70 fő volt. A gimnázium tanulóinak (279 fő tavaly) 33 %-a, tehát minden 3. diákunk  kitűnő vagy jeles bizonyítványt szerzett.

Ezeknek a jó eredményeknek köszönhető évről évre az igen sikeres érettségi vizsga és az, hogy a továbbtanulásra jelentkezett gimnazistáink jelentős része felvételt nyer az egyetemekre, főiskolákra.

Büszkék vagyunk a sok nyelvvizsgára is: tavaly 70 tanulónknak volt középfokú, 5-nek pedig felsőfokú nyelvvizsgája.

Diákjaink javuló és igen jó tanulmányi eredménye az országos mérésekben is megmutatkozik.

A 2019. évi országos kompetenciamérésen a 10. évfolyamunk (jelenleg 11.-esek) eredményei matematikából és szövegértésből is jelentősen jobbak lettek a négyévfolyamos gimnáziumok  országos átlagánál. Matematikából 1754 az 1670-hez, szövegértésből 1776 az 1661-hez képest.

 A minimumszintet el nem érő tanulóink aránya is kimagaslóan jó lett: matematikából 1,7%, szövegértésből 0%, ami igen alacsony az országos 13,3 %-os és 7,2 %-os átlaghoz viszonyítva.

Dicséretet érdemelnek a gyerekek a kiváló eredményért.

Mindez elégedettségre ad okot és arra sarkall minket, hogy hasonlóképpen folytassuk a következetes, szakmailag igényes, de a diákok személyiségét, sajátosságait szem előtt tartó munkát.