LEZÁRULT AZ „ÚTRAVALÓ – A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERSZINTŰ MEGÚJÍTÁSA A PÉCSI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT

Webmester v, 2020-10-04 19:43

A Pécsi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17 kódszámú, „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című felhívásra benyújtott pályázatával 169,80 millió forint európai uniós támogatást nyert a pályaorientáció rendszerszintű megújítására a Pécsi Tankerület intézményeiben.  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

A közel három évig tartó pályázatban hat intézmény vett részt: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája, Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és AMI. 

Az intézmények rendkívül szerteágazó módon, kiemelkedően sok tanórai és tanórán kívüli tevékenységet valósítottak meg. A projekt keretében a pedagógusok pályaválasztáshoz kapcsolódó műhelyfoglalkozásokat, tematikus játszóházakat, rendhagyó órákat (pl. önismereti és szakmaismereti foglalkozásokat), szakköröket (pl. robotika, táblajáték szakkört) tartottak diákjaiknak. A tanulók kiállításokat, múzeumokat (Planetárium, Csodák Palotája, Szolnoki RepTár Múzeum stb.) tekintettek meg, pályaorientációs rendezvényeken (pl. tanár-diák-szülő találkozók, Educatio Oktatási Szakkiállítás), valamint iskola-, gyár- és üzemlátogatásokon (Mercedes Gyár, Audi Gyár, Paksi Atomerőmű, Nemzetközi Repülőtér stb.) vettek részt. Sok diák több napos táborozáson (pl. „Hova tovább” tábor, Erdei iskola) vagy terepgyakorlaton (Aggteleki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park) tevékenykedett.  

A projekt során a tanulókon kívül a pedagógusok és a szakszolgálati szakemberek is fejlesztéseken, továbbképzéseken, workshopokon, szakmai tapasztalatcseréken vettek részt, melyek mindegyike a tanulók pályaválasztási támogatásához kapcsolódott. Mindezek mellett sor került a pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs célú szolgáltatásainak fejlesztésére is: MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai) készség- és képességfejlesztő eszköztár, játékos módszertani tesztcsomag készült általános iskolások számára 1-8. évfolyamon, valamint pályaválasztási tájékoztató anyagok, például kisfilmek születtek. A szakemberek létrehoztak egy önálló domain névvel rendelkező pályaorientációs portált / weboldalt, amely a pedagógiai szakszolgálat naprakész segítségét nyújtja a Baranya megyei tanulók és iskolák számára pályaválasztási kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban.

A pályázatban iskolai bútorok, oktatási anyagok (pl. szoftverek-digitális tananyagok), valamint digitális eszközök, többek között érintőképernyős okos televíziók, laptopok, tabletek, 3D digitális nyomtató, Lego programozható robotok beszerzésére is sor került.

A projekt keretében szakmai együttműködés valósult meg egyrészt két másik pályázat nyertesével, így a Pécsi Tudományegyetemmel (EFOP-3.4.4-16) és az Oktatási Hivatallal (EFOP-3.2.13), valamint több piaci szereplővel (Kontakt-Elektro Kft., P’-Autócity Zrt., Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., Rati Kft., IT Services Hungary Kft., Baranya-Víz Zrt., Polytec Komló Kft.).

 

A pályázat középpontjában két fontos célkitűzés állt: az általános és középiskolás tanulók matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) készségeinek fejlesztése, illetve a diákok pályaorientációjának segítése, az eredményes életpálya-építés megalapozásához szükséges kompetenciák erősítése. Ez utóbbi érdekében a megvalósítás alatt kiemelt feladat jutott a köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének továbbfejlesztésére.

 

 

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. január 15 – 2020. szeptember 28.

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020

A projekt címe: „Útravaló” – A pályaorientáció rendszerszintű megújítása a Pécsi Tankerület intézményeiben

A szerződött támogatás összege: 169.802.238.- Ft

A támogatás mértéke: 100%