Poéma Versek MÁSként: interaktív kiállítás

Webmester h, 2018-04-16 16:24

Egy kiállítás képeihez

Amikor elfogadtam a Közösségek Házának felkérését, hogy a Magyar Költészet Napjának a MindenMás Fesztivál keretébe illeszkedő Poéma kiállítását a gimnázium tanulóinak munkáiból hozzuk létre, nem gondoltam, hogy ilyen nagyszerű, közös munka lesz belőle.
A felkérés – versek MÁSként – számtalan, nagyszerű ötletet indított el. A lehetőségek nyitottsága az anyagok, technikák, megvalósítási formák sokaságát eredményezte: sík és térbeli megfogalmazások, vízfesték és műanyagok, purhab és sütemény, papírmasé és cukorka, számítógépes program és betűtészta… Sokan, sok verset olvasva készítettek installációt, képregényt, varázsoltak képet a betűkből, írtak programot, madarat hajtogattak, hengert műanyagból ragasztottak… Hajlamos vagyok arra, hogy túlhangsúlyozzam az elkészült alkotásokat. Pedig ennél sokkal több dolog történt! Az olvasás háttérbe szorulását vallók – köztük jómagam – láthatják/láthatom, hogy MindenMás! Az olvasás is! Csak másként, máshonnét, más szemszögből kell indítanunk. A verset is.
Ez most adott volt: kötelező a MÁS! Válassz verset szabadon és mutasd be! Értelmezd újra! Mit jelent neked? Mi fogott meg a versben? Milyennek találod ma a verset? Hol rejlik a humor a sorok között? Alkosd újra, MÁSként! Még számtalan meg – és rátalálás, átírás, változtatás, kiemelés, feladás.
Akik végigvitték, alakították, elkészítették, örömmel látták a kiállítás keretében művüket. Ez a tér MÁS síkra emel. 
Szeretném megköszönni ezt a munkát, ezt az élményt mindazoknak, kik hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez!
A KH-nak, Schaff Anikónak, Szamos-Koszta Krisztinának, Somfalvy Gergőnek, Korbuly Istvánnak, hogy gondoltak ránk és segítettek a megvalósításban! Ők előbb hitték, hogy megcsináljuk, mint mi, magunk. 
Iskolánk, a Nagy László Gimnázium tanulóinak, mert a sok, közös munkával olyan alkotói közösségek, olyan alkotások jöttek létre, melyek erejüket a kiállításon mutathatták meg. Remélem az itt szerzett inspiráció további munkára ösztönzi majd őket!
A Gagarin Iskola diákjainak, felkészítőjüknek, Pap Judit Elzának, mert mozgásukkal már a megnyitón ráhangolták a látogatókat a rájuk váró látványra! 
Az alkotókat képes összeállítással szeretném köszönteni, megköszönni munkájukat, biztatni őket további alkotásra.

Ladányi Lívia