Tantestület

Név                                                                                             Tanított tantárgy

Andókné Pörnecz Gabriella - intézményvezető-helyettes          angol nyelv

Bakó Réka - óraadó                                                                    magyar nyelv és irodalom, történelem

Bognár Norbert                                                                           testnevelés

Doszpod Zoltán - 10.B osztályfőnöke                                         informatika és fizika

Dunai Péter - 11.B osztályfőnöke                                               angol és olasz nyelv

Füzesiné Nagy Rita Erzsébet - 10.A osztályfőnöke                    matematika

Gradwohl Eszter                                                                         német nyelv

Gyurina Ivett                                                                               angol nyelv

Hamvas Viktória - 11.A osztályfőnöke                                        német nyelv

Harka Jenő                                                                                 fizika és kémia

Helyes Mária                                                                              angol nyelv és dráma

Ignáczné Somogyvári Szilvia                                                     magyar nyelv és irodalom, etika

Jakab Anita                                                                                matematika és informatika

Király Attila                                                                                 német nyelv és testnevelés

Ladányi Lívia                                                                             földrajz, rajz és vizuális kultúra, tanulásmódszertan

Nagy Gábor                                                                               biológia, földrajz és kémia

Nyisztor Miklós                                                                          angol nyelv

Olasz Anna                                                                                testnevelés

Pomázi Attila                                                                             ének-zene

Dr. Radó Bálint - 9.Ny osztályfőnöke                                        angol nyelv és történelem

Rein Rita Anikó - 9.A osztályfőnöke                                          matematika

Szarka Gabriella - 9.B osztályfőnöke                                       német nyelv

Vácziné Orovicza Tímea - 12.B osztályfőnöke                        magyar nyelv és irodalom, francia nyelv

Vámos Ágnes - intézményvezető                                            biológia és földrajz

Varga Margit - intézményvezető-helyettes                              matematika és fizika

Vargha Zoltán - 12.A osztályfőnöke                                        történelem