"Gimnáziumért" Egyesület

Kedves Szülők, Támogatók!

Ezúton is tisztelettel köszönjük, hogy adójuk 1 %-ával támogatták iskolánk egyesületét.

Egyesületünk a 2017-es évben 234.524 Ft-ot kapott a felajánlott 1 %-okból.

A 2017-es évben az 1%-ból származó bevételt a diákok sport- és kulturális tevékenységeinek támogatására fordítottuk: színházi ifjúsági bérletet, nyelvi szakkönyveket, sporteszközöket vásároltunk, kirándulásokat támogattunk, művészeti szakkör, önvédelmi sportkör eszköz- és anyagigényét segítettük, a Határtalanul 2017-es pályázat és a Nagy László Napok megvalósítását támogattuk.

Az idén is várjuk az 1%-os felajánlásukat, melyet előre is köszönünk.

Az egyesület neve, székhelye, céljai és feladatai

Az egyesület neve: "GIMNÁZIUMÉRT" Egyesület
Az egyesület székhelye: 7300 Komló, Alkotmány u. 2./B

Adószáma: 18329151-1-02

Az egyesület bankszámlaszáma: 50800142-11084660

Az egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult önállóan.

Az egyesület célja:
A tanulók testi és szellemi tevékenységének elősegítése az oktatás, érdekvédelem, kultúra, sport és a szabadidős tevékenységek által.

Kérjük, segítsék Önök is azon törekvésünket, hogy gimnáziumunk tanulóinak mindennapjait tartalmasabbá, színesebbé tehessük. Várjuk jelenlegi és volt diákok (kunbélások), hozzátartozóik, ismerősök, cégek, vállalkozók bármilyen összegű felajánlását. Az egyesület számlájára befizetett pénz kifejezetten a gimnáziumi tanulók támogatását szolgálja, amelynek felhasználásáról minden alkalommal a nevelőtestület és a szülői munkaközösség tagjaiból álló közgyűlés dönt, erről rendszeresen tájékoztatást adunk, a programokról szóló beszámolókat, tervezeteket pedig megtekinthetik iskolánk honlapján vagy facebook oldalon.

Támogató hozzájárulásukat, a befizetéseket a Dél Takarékszövetkezetben /régi nevén: Szigetvári takarékszövetkezetben/ a 50800142-11084660 bankszámlaszámon tehetik meg.

Kérjük, segítsék Önök is azon törekvésünket, hogy gimnáziumunk tanulóinak mindennapjait tartalmasabbá, színesebbé tehessük. Várjuk jelenlegi és volt diákok (kunbélások), hozzátartozóik, ismerősök, cégek, vállalkozók bármilyen összegű felajánlását. Az egyesület számlájára befizetett pénz kifejezetten a gimnáziumi tanulók támogatását szolgálja.

Az idén is várjuk az 1%-os felajánlásukat, melyet előre is köszönünk.
Adószáma: 18329151-1-02

Köszönettel: Tóbiás Anikó 
                      Egyesület elnöke

A "Gimnáziumért" Egyesület honlapja